એપોલો સ્પેક્ટ્રા

એક હોસ્પિટલ શોધો

ચુન્ની ગંજ, કાનપુરમાં શ્રેષ્ઠ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
કાનપુર - ચુન્ની ગંજ

14/138, ચુન્નીગંજ, BNSD ઇન્ટર કોલેજ પાસે, મોલ રોડ, કાનપુર, ઉત્તર પ્રદેશ - 208001

સ્થાન નકશો
24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.6)
કાર્ડ છબી કેપ
કાનપુર - ચુન્ની ગંજ

14/138, ચુન્નીગંજ, BNSD ઇન્ટર કોલેજ પાસે, મોલ રોડ, કાનપુર, ઉત્તર પ્રદેશ - 208001

08448440991

24 કલાક ખોલો

24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)

અમારા શહેરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક