એપોલો સ્પેક્ટ્રા

મેનેજમેન્ટ ટીમ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ID
શ્રીરામ અય્યર મુખ્ય કારોબારી અધિકારી [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]
સુશ્રી રૂપિન્દર કૌર ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર - સ્પેક્ટ્રા એન્ડ સેકન્ડરી કેર પાર્ટનર નેટવર્ક, એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]
શ્રી નિશાંત મિશ્રા ચીફ માર્કેટિંગ ઓફિસર, AHLL [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક