એપોલો સ્પેક્ટ્રા

એક હોસ્પિટલ શોધો

ગુરુગ્રામ, હરિયાણામાં શ્રેષ્ઠ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
ગુરુગ્રામ - સેક્ટર 8

દ્રોણાચાર્ય સરકારી કોલેજ પાસે, ન્યુ રેલવે રોડ, ગુરુગ્રામ, હરિયાણા - 122001

સ્થાન નકશો
24 કલાક ખોલો

96% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.8)
મિરેકલ એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ્સ
ગુરુગ્રામ - સેક્ટર 82

પ્લોટ નંબર 45, વાટિકા ઇન્ડિયા નેક્સ્ટ, સેક્ટર 82, ગુરુગ્રામ, હરિયાણા

સ્થાન નકશો
24 કલાક ખોલો

97% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.4)
કાર્ડ છબી કેપ
ગુરુગ્રામ - સેક્ટર 8

દ્રોણાચાર્ય સરકારી કોલેજ પાસે, ન્યુ રેલવે રોડ, ગુરુગ્રામ, હરિયાણા - 122001


0124 2875800
0124 2875801
0124 2875802
9311695552

24 કલાક ખોલો

24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)
કાર્ડ છબી કેપ
ગુરુગ્રામ - સેક્ટર 82

પ્લોટ નંબર 45, વાટિકા ઇન્ડિયા નેક્સ્ટ, સેક્ટર 82, ગુરુગ્રામ, હરિયાણા

0124 3528282

24 કલાક ખોલો

24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)

અમારા શહેરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક