એપોલો સ્પેક્ટ્રા
ખુશ દર્દીઓ

1600000+

ખુશ દર્દીઓ
વિશેષતા

2300+

નિષ્ણાતો
હોસ્પિટલ ગણતરી

17

હોસ્પિટલ્સ
સ્થાન

12

સ્થાનો

અમારા ડૉક્ટર

ડો.સ્વાતિ છાબરા
ડૉ. સ્વાતિ છાબ..

MBBS, DGO, DNB - (Ob..

પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ..

12 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

જૈસોમ ચોપડા ડો
ડો. જયસોમ ચોપ..

MBBS, MS, FRCS..

વેસ્ક્યુલર સર્જરી..

38 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

હેમા કપૂરે ડો
ડો. હેમા કપૂર..

MBBS,MS..

જનરલ સર્જરી, લેપ..

16 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડૉ.સૌરભ જિંદાલ
ડૉ સૌરભ જીંદ..

MBBS, DNB..

આંતરિક દવા..

9 વત્તા વર્ષનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડો.અભિજીત રંજન
ડો. અભિજિત રણ..

MBBS, MD (મેડિસિન), ..

ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજી..

7 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

યુગલ કારખુર ડૉ
ડૉ. યુગલ કારખ..

MBBS,MS,DNB..

ઓર્થોપેડિક્સ અને ટ્રે..

6 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

પ્રાચી સરીન ડૉ
ડૉ. પ્રાચી સારી..

MBBS, MD (ગાયની અને ઓબ..

પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ..

14 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડૉ.મહેક મહેશ્વરી
ડૉક્ટર મહેક મહેશ..

DNB,MS,MBBS..

ENT, હેડ એન્ડ નેક એસ..

7 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડૉ. દૈપાયન ઘોષ
ડૉ. દૈપાયન ઘો..

MBBS, DNB, FMAS, FIA..

બેરિયાટ્રિક સર્જરી..

9 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડૉ. આમ્રપાલી દીક્ષિત
ડૉ. આમ્રપાલી દી..

MBBS, MS (Ob અને Gynae..

પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ..

21 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડો.વિશ્વાસ ભાટિયા
ડો. વિશ્વાસ ભા..

MDS - પ્રોસ્ટોડોન્ટિસ્ટ..

કોસ્મેટિક ડેન્ટીસ્ટ્રી..

17 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

સુમિત ગુલ્લા ડો
ડૉ. સુમિત ગુલ્લા..

MBBS, MD (જનરલ મી..

આંતરિક દવા..

11 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડૉ. રાહુલ અગ્રવાલ
ડો. રાહુલ અગર..

MBBS, MD (બાળરોગ..

બાળરોગ અને નિઓન..

11 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડો.વિકાસ કથુરીયા
ડૉ. વિકાસ કાથુ..

MBBS,MS,M.CH..

ન્યુરોલોજી અને ન્યુરો..

19 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

વિજય મિત્તલ ડો
ડો. વિજય મિત્તા..

MBBS, MS..

ન્યુરોલોજી અને ન્યુરો..

17 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડૉ.અવિજીત એસ યાદવ
ડો. અવિજીત એસ વાય..

MBBS, MD - બાળરોગ..

બાળરોગ અને નિઓન..

6 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડૉ.અંકિત ગુપ્તા
ડૉ. અંકિત ગુપ્તા..

MBBS, MS (જનરલ સુ..

યુરોલોજી..

7 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડૉ.સૌરભ જિંદાલ
ડૉ. સૌરભ જિન..

MBBS, DNB (જનરલ મેડ...

આંતરિક દવા..

5 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડૉ.પંકજ મહેતા
ડૉ. પંકજ મહેત..

MBBS, ડિપ્લોમા ઇન ચી..

બાળરોગ અને નિઓન..

9 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડૉ.ગૌરવ મંધન
ડૉ. ગૌરવ મંડ..

ડીએમ (નિયોનેટોલોજી), એમડી..

બાળરોગ અને નિઓન..

11 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડો.શર્મિલા છાબરા
ડૉ. શર્મિલા ચ.

MBBS, MD..

પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ..

19 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડૉ.અર્નબ મોહંતી
ડૉ. અર્નબ મોહન..

MBBS, DNB, FRCS..

જનરલ સર્જરી, લેપ..

14 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડો.વંદિતા શર્મા
ડો. વંદિતા શા..

MD, MBBS..

ક્રિટિકલ કેર..

29 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડો.શ્વેતા વર્મા
ડો. શ્વેતા વર્મ..

MBBS, DNB..

પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ..

9 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડો.શલભ અગ્રવાલ
ડૉ. શલભ એગ્ર..

MBBS,MS,DNB..

યુરોલોજી..

13 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ચિરાગ અરોરા ડો
ડો. ચિરાગ અરોર..

એમબીબીએસ, એમએસ (ઓર્થો)..

ઓર્થોપેડિક્સ અને ટ્રે..

10 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

પ્રિયંકા ગુપ્તાએ ડૉ
ડો. પ્રિયંકા ગુ..

MBBS, MD..

ઓર્થોપેડિક્સ અને ટ્રે..

18 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડો.સીમા સંતોષ
ડો. સીમા સંતો..

MBBS, DGO..

પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ..

17 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડો.મનીષ શ્રીવાસ્તવ
ડો. મનીષ શ્રીવ..

MBBS, MD, DM (Endocr..

એન્ડોક્રિનોલોજી..

10 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

રતનવ રતન ડો
ડૉ. રત્નવ રાતા..

MBBS, MS, DNB..

પીડિયાટ્રિક સર્જરી..

9 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડૉ.સલમાન દુર્રાની
ડૉ. સલમાન દુર..

MBBS, DNB (ઓર્થોપ..

ઓર્થોપેડિક્સ અને ટ્રે..

15 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડૉ ગૌરવ અરોરા
ડૉ ગૌરવ અરોરા..

MBBS, MS ઓર્થોપેડિક..

ઓર્થોપેડિક્સ અને ટ્રે..

12 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

અદિતિ ભટનાગર ડો
ડો. અદિતિ ભટન..

MBBS MS (પ્રસૂતિશાસ્ત્ર ..

પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ..

10 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

રીના ઠુકરાલ ડો
ડો. રીના ઠુકર..

MBBS, DNB (આંતરિક ..

ન્યુરોલોજી..

20 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડો.અંશુમન મદન
ડો. અંશુમન મા..

MBBS, MS, MRCS (UK) ..

ન્યુરોલોજી..

14 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

સુમિત આનંદ ડો
ડો. સુમિત આનંદ..

MBBS, MS (ઓર્થોપેડી..

ઓર્થોપેડિક્સ..

12 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

હેમંત ગાંધીને ડો
ડો. હેમંત ગાંડ..

MBBS, MD, DM (કાર્ડિયો..

કાર્ડિયોલોજી..

13 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

તાહિર હુસૈન ડૉ
ડો. તાહિર હુસા..

MBBS,MS..

ENT, હેડ એન્ડ નેક એસ..

9 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

પ્રિયંજના આચાર્ય ડો
ડો.પ્રિયાંજના..

MBBS, MS (ENT)..

ENT..

12 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

ડૉ સુમિત બંસલ
ડૉ સુમિત બંસલ..

MBBS, MS, MCH ..

યુરોલોજી..

7 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ડો.સુરભી ગુપ્તા
ડો. સુરભી ગુપ્ત..

MBBS,MS,DNB..

પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ..

13 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 8

ગોવિંદ યાદવ ડો
ડો. ગોવિંદ યાદા..

MBBS, MS, FMAS..

જનરલ સર્જરી..

9 વર્ષોનો અનુભવ

ગુરુગ્રામ-સેક્ટર 82

અમારા ડૉક્ટર

એપોલો સ્પેક્ટ્રાના શ્રેષ્ઠતા કેન્દ્રોમાં સર્જિકલ પ્રક્રિયાઓની વિશાળ શ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં કેટલીક ખૂબ જ અનોખી અને અસામાન્ય પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે જે ફક્ત ભારતમાં એપોલો સ્પેક્ટ્રા ખાતે કરવામાં આવે છે.

અમારા દર્દીઓ બોલે છે

અમારા દર્દીઓ બોલે છે

અમારા બ્લોગ્સ

અમારા બ્લોગ્સ

ગર્ભાશયના સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે પાંચ ખોરાક
સામાન્ય

ગર્ભાશયના સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે પાંચ ખોરાક

ગર્ભાશયના સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટે પાંચ ખોરાક

તંદુરસ્ત ગર્ભાશય એ imp છે

સર્જરીના ખર્ચના માર્ગને નેવિગેટ કરવું: તમારી તબીબી સંભાળ પર નાણાં બચાવવા માટેની વ્યૂહરચના
સામાન્ય

સર્જરીના ખર્ચના માર્ગને નેવિગેટ કરવું: તમારી તબીબી સંભાળ પર નાણાં બચાવવા માટેની વ્યૂહરચના

દર્દીઓને શસ્ત્રક્રિયામાંથી પસાર થવું એ અસ્વસ્થતા અને ભયનું કારણ બની શકે છે

ડર્માબ્રેશન: યુવાની ગ્લો માટે તમારી ત્વચાને પુનર્જીવિત કરવી
સામાન્ય

ડર્માબ્રેશન: યુવાની ગ્લો માટે તમારી ત્વચાને પુનર્જીવિત કરવી

ડર્માબ્રેશન એ તમારી તેજસ્વી ત્વચા અને સમયને અનલોક કરવાની પ્રક્રિયા છે

એપોલો સ્પેક્ટ્રા વિશે

સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ તરીકે, એપોલો સ્પેક્ટ્રા મોટી હોસ્પિટલના તમામ લાભો સાથે નિષ્ણાત અને ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્યસંભાળ પ્રદાન કરે છે પરંતુ વધુ મૈત્રીપૂર્ણ, વધુ સુલભ સુવિધામાં. આ જ આપણને અનન્ય બનાવે છે.

17 શહેરોમાં 12 કેન્દ્રો સાથે - બેંગલુરુ, ચેન્નાઈ, દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, ગ્વાલિયર, હૈદરાબાદ, જયપુર, કાનપુર, મુંબઈ, નોઈડા, પટના અને પુણે, ઉત્તમ ક્લિનિકલ પરિણામો સાથે 2,50,000 થી વધુ સફળ સર્જરીઓ અને 2,300 થી વધુ અગ્રણી ડોકટરો , એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ્સ હેલ્થકેર સેવાઓમાં નવા ધોરણો સ્થાપિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે..

વધુ વાંચો..
પૂર્ણ

તમારા પ્રવેશથી બહાર નીકળવા માટે સંપૂર્ણ સહાય

કટિંગ

કટિંગ એજ ટેકનોલોજી

કાળજી

વ્યક્તિગત સંભાળ

નિષ્ણાત

મિનિમલી ઇન્વેસિવ સર્જરીમાં નિષ્ણાત

ડૉક્ટર વિશે

અમારા શહેરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક