એપોલો સ્પેક્ટ્રા

એક હોસ્પિટલ શોધો

લાલ કોઠી, જયપુરમાં શ્રેષ્ઠ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
જયપુર - લાલ કોઠી

પ્લોટ નંબર 5, વિધાયક નગર, સહકાર માર્ગ, વિધાનસભા પાસે, લાલ કોઠી, જયપુર – 302007.

સ્થાન નકશો
સોમ - શનિ : સવારે 8 થી 8 વાગ્યા સુધી

96% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.6)
કાર્ડ છબી કેપ
જયપુર - લાલ કોઠી

પ્લોટ નંબર 5, વિધાયક નગર, સહકાર માર્ગ, વિધાનસભા પાસે, લાલ કોઠી, જયપુર – 302007.

08448440991

સોમ - શનિ : સવારે 8 થી 8 વાગ્યા સુધી

24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)

અમારા શહેરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક