એપોલો સ્પેક્ટ્રા

એક હોસ્પિટલ શોધો

અલવરપેટ, ચેન્નાઈમાં શ્રેષ્ઠ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
ચેન્નાઈ - અલવરપેટ

12, સીપી રામાસ્વામી રોડ, મૂકામ્બિકા કોમ્પ્લેક્સ પાસે, અલવરપેટ, ચેન્નઈ, તમિલનાડુ - 600018

સ્થાન નકશો
24 કલાક ખોલો

97% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.7)
એમઆરસી નગર, ચેન્નાઈમાં શ્રેષ્ઠ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
ચેન્નાઈ - એમઆરસી નગર

સામે ચેટ્ટીનાદ વિદ્યાશ્રમ, સત્યદેવ એવન્યુ, એમઆરસી નગર, આરએ પુરમ, ચેન્નાઈ, તમિલનાડુ - 600028

સ્થાન નકશો
24 કલાક ખોલો

97% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.7)
કાર્ડ છબી કેપ
ચેન્નાઈ - અલવરપેટ

12, સીપી રામાસ્વામી રોડ, મૂકામ્બિકા કોમ્પ્લેક્સ પાસે, અલવરપેટ, ચેન્નઈ, તમિલનાડુ - 600018

08448440991

24 કલાક ખોલો

24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)
કાર્ડ છબી કેપ
ચેન્નાઈ - એમઆરસી નગર

સામે ચેટ્ટીનાદ વિદ્યાશ્રમ, સત્યદેવ એવન્યુ, એમઆરસી નગર, આરએ પુરમ, ચેન્નાઈ, તમિલનાડુ - 600028

08448440991

24 કલાક ખોલો

24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)

અમારા શહેરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક