એપોલો સ્પેક્ટ્રા

કોર્નિયલ સર્જરી

બુક નિમણૂક

અલવરપેટ, ચેન્નાઈમાં શ્રેષ્ઠ કોર્નિયલ સર્જરી

કોર્નિયા એ તમારી આંખનો ગુંબજ આકારનો ભાગ છે જે તમારી દ્રષ્ટિ માટે જવાબદાર છે. કોર્નિયામાં સમસ્યાઓ ઘણી ગૂંચવણો તરફ દોરી શકે છે જેમ કે દ્રષ્ટિ બગાડ અથવા તો દ્રષ્ટિ ગુમાવવી. તમારે મુલાકાત લેવી જ જોઇએ અલવરપેટમાં નેત્ર ચિકિત્સાની હોસ્પિટલો જો તમે કોર્નિયલ નુકસાનના કોઈપણ લક્ષણોનો અનુભવ કરો છો. 

કોર્નિયલ સર્જરી શું છે?

દ્રષ્ટિ પુનઃસ્થાપિત કરવા અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત કોર્નિયાને સુધારવા માટે ચેન્નાઈમાં કોર્નિયલ ડિટેચમેન્ટ નિષ્ણાત દ્વારા કોર્નિયલ સર્જરી કરવામાં આવે છે. કોર્નિયલ સર્જરી સૌથી સફળ છે અને ક્ષતિગ્રસ્ત કોર્નિયાને કારણે દર્દીને પીડામાંથી રાહત આપે છે. કોર્નિયલ સર્જરી અથવા ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનમાં ક્ષતિગ્રસ્ત કોર્નિયાની સંપૂર્ણ જાડાઈ અથવા ક્ષતિગ્રસ્ત કોર્નિયાના માત્ર એક ભાગને દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે. કોર્નિયાને થતા નુકસાનના આધારે કોર્નિયલ સર્જરીની ઘણી પદ્ધતિઓ છે:

 • પેનિટ્રેટિંગ કેરાટોપ્લાસ્ટી (PK): આ પ્રક્રિયામાં, સમગ્ર કોર્નિયલ જાડાઈને એક ખાસ સાધનનો ઉપયોગ કરીને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે છે. અલવરપેટમાં કોર્નિયલ ડિટેચમેન્ટ ડોકટરો ક્ષતિગ્રસ્ત કોર્નિયાને કાપી નાખે છે અને કોર્નિયલ પેશીના બટનના કદના ભાગને દૂર કરે છે. પછી તમારા ડૉક્ટર દાતા કોર્નિયાને સ્થાને ટાંકા કરશે.
 • અગ્રવર્તી લેમેલર કેરાટોપ્લાસ્ટી (ALK): આ પ્રક્રિયામાં કોર્નિયલ નુકસાનની ઊંડાઈના આધારે કોર્નિયલ દૂર કરવાની બે પદ્ધતિઓ છે. સુપરફિસિયલ એન્ટરિયર લેમેલર કેરાટોપ્લાસ્ટી (એસએએલકે) નો ઉપયોગ તમારા ક્ષતિગ્રસ્ત કોર્નિયાના આગળના સ્તરોને દૂર કરવા માટે થાય છે. ઊંડા અગ્રવર્તી લેમેલર કેરાટોપ્લાસ્ટી (DALK) નો ઉપયોગ ઊંડા ક્ષતિગ્રસ્ત કોર્નિયાની સારવાર માટે થાય છે. દૂર કરેલ ભાગ પછી દાતાના તંદુરસ્ત પેશીઓ દ્વારા બદલવામાં આવે છે.
 • એન્ડોથેલિયલ કેરાટોપ્લાસ્ટી (EK): આ પ્રક્રિયા કોર્નિયાના પાછળના સ્તરોમાંથી ક્ષતિગ્રસ્ત પેશીઓને દૂર કરવા માટે હાથ ધરવામાં આવે છે જેમાં એન્ડોથેલિયમ અને પાતળા સ્તરનો સમાવેશ થાય છે જે એન્ડોથેલિયમનું રક્ષણ કરે છે. એન્ડોથેલિયલ કેરાટોપ્લાસ્ટી બે પ્રકારની છે, ડેસેમેટ સ્ટ્રીપિંગ એન્ડોથેલિયલ કેરાટોપ્લાસ્ટી (DSEK) અને ડેસેમેટ મેમ્બ્રેન એન્ડોથેલિયલ કેરાટોપ્લાસ્ટી (DMEK). DMEK એ ક્ષતિગ્રસ્ત કોર્નિયાની સારવાર માટે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રક્રિયા છે.  
 • કૃત્રિમ કોર્નિયા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ (કેરાટોપ્રોસ્થેસીસ): અમુક કિસ્સાઓમાં, દર્દી દાતા કોર્નિયા મેળવવા માટે પાત્ર નથી. આવા સંજોગોમાં, તમારી નજીકના કોર્નિયલ ડિટેચમેન્ટ ડોકટરો ક્ષતિગ્રસ્ત કોર્નિયાની સારવાર માટે કૃત્રિમ કોર્નિયા (કેરાટોપ્રોસ્થેસીસ) નો ઉપયોગ કરી શકે છે.

કોર્નિયલ સર્જરી માટે કોણ લાયક છે?

કોર્નિયલ સર્જરી ઘણી પરિસ્થિતિઓની સારવાર માટે કરવામાં આવે છે જેમ કે:

 • જો તમારી કોર્નિયા પાતળી થઈ રહી છે અથવા તે ફાટી ગઈ છે
 • જો તમારા કોર્નિયામાં ચેપ અથવા ઈજાના કારણે ડાઘ છે
 • જો તમને કોર્નિયલ અલ્સર હોય જેની સારવાર દવાઓથી કરી શકાતી નથી
 • જો તમારા કોર્નિયામાં સોજો છે
 • જો તમને અગાઉની આંખની શસ્ત્રક્રિયાઓથી ઉદ્ભવતી ગૂંચવણો હોય
 • જો તમે Fuchs' dystrophy નામની વારસાગત સ્થિતિથી પીડાતા હોવ
 •  જો તમારી કોર્નિયા બહાર નીકળી રહી છે (કેરાટોકોનસ).

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ્સ, અલવરપેટ, ચેન્નાઈ ખાતે એપોઈન્ટમેન્ટ માટે વિનંતી કરો.

કૉલ 1860 500 2244 એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવા માટે.

કોર્નિયલ સર્જરી શા માટે કરવામાં આવે છે?

કોર્નિયલ સર્જરી એ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે તમારી નજીકના કોર્નિયલ ડિટેચમેન્ટ નિષ્ણાત દ્રષ્ટિ પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કારણ કે કોર્નિયા મોટે ભાગે આપણી દ્રષ્ટિ સાથે સંકળાયેલું છે. જો કોર્નિયા ક્ષતિગ્રસ્ત અથવા રોગગ્રસ્ત છે, તો તમે ધીમે ધીમે દ્રષ્ટિ ગુમાવી શકો છો. વધુમાં, કોર્નિયલ નુકસાનને કારણે પીડા ઘટાડવા માટે કોર્નિયલ સર્જરી પણ કરવામાં આવે છે. દ્રષ્ટિ ગુમાવવી, આંખોમાં દુખાવો, લાલ આંખો અને પ્રકાશ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા દ્વારા કોર્નિયલ નુકસાનને ઓળખી શકાય છે.   

કોર્નિયલ સર્જરીના ફાયદા શું છે?

 • તમે શસ્ત્રક્રિયા પછી એક અઠવાડિયાની અંદર કામ પર પાછા આવી શકો છો.
 • કોર્નિયલ સર્જરી પછી થોડા અઠવાડિયામાં આંખોની દૃષ્ટિ ધીમે ધીમે સુધરે છે.
 • કોર્નિયાના નુકસાનથી આંખનો દુખાવો ઘટાડે છે.

કોર્નિયલ સર્જરીના જોખમો શું છે?

કોર્નિયલ સર્જરી મોટે ભાગે સલામત છે, પરંતુ તે જોખમો ઉભી કરે છે જેમ કે:

 • આંખનો ચેપ
 • આંખની કીકીમાં ઉચ્ચ દબાણ (ગ્લુકોમા)
 • દાતા કોર્નિયાનો અસ્વીકાર
 • કોર્નિયલ સર્જરી પછી રક્તસ્ત્રાવ
 • દાતા કોર્નિયાને સ્થાને સુરક્ષિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ટાંકા સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે
 • કોર્નિયલ સર્જરી પછી રેટિના ડિટેચમેન્ટ અથવા રેટિનામાં સોજો

ઉપસંહાર

કોર્નિયલ સર્જરી મોટાભાગે સફળ થાય છે. જો વહેલાસર શોધી કાઢવામાં આવે તો મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં કોર્નિયાના અસ્વીકારના કિસ્સાઓ પણ ઉલટાવી શકાય છે. કોર્નિયલ સર્જરી પછી કેટલાક વર્ષો સુધી જટિલતાઓનું જોખમ ચાલુ રહે છે અને તેથી, તમારે મુલાકાત લેવાની જરૂર છે ચેન્નાઈમાં નેત્ર ચિકિત્સકો દર વર્ષે

સંદર્ભ:

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/cornea-transplant/about/pac-20385285

https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/17714-cornea-transplant

કોર્નિયલ સર્જરીમાંથી પુનઃપ્રાપ્ત થવામાં કેટલો સમય લાગે છે?

સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં છ થી 12 અઠવાડિયા લાગી શકે છે. દાતાની પેશીના અસ્વીકારને ટાળવા માટે તમારા ડૉક્ટર આંખને ઝડપથી સાજા કરવામાં મદદ કરવા માટે આંખના ટીપાં લખશે.

શું કોર્નિયલ સર્જરી પીડાદાયક છે?

તમારા નેત્ર ચિકિત્સક સ્થાનિક અથવા સામાન્ય એનેસ્થેસિયાનો ઉપયોગ કરશે અને તેથી, તમને કોર્નિયલ સર્જરી દરમિયાન કોઈ દુખાવો અનુભવાશે નહીં.

શું તમે કોર્નિયલ સર્જરી દરમિયાન જાગૃત છો?

મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, તમે કોર્નિયલ સર્જરી દરમિયાન જાગૃત છો. તમારા ડૉક્ટર તમારી આંખોની આસપાસ સ્થાનિક એનેસ્થેસિયાનું ઇન્જેક્શન આપશે જે પીડાને અવરોધશે અને પ્રક્રિયા દરમિયાન આંખોની હિલચાલને અટકાવશે.

લક્ષણો

અમારા ડૉક્ટર

નિમણૂંક બુક કરો

અમારા શહેરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક