એપોલો સ્પેક્ટ્રા

ચેન્નાઈમાં શ્રેષ્ઠ ડોકટરો

પીજી સુંદરરામન ડૉ

MBBS, MD, DM..

અનુભવ : 38 વર્ષ
વિશેષતા : એન્ડોક્રિનોલોજી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : શનિ: સવારે 10:30 થી 11:30 સુધી
બુક નિમણૂક

ડો.શસીકુમાર મુથુ

એમબીબીએસ, એમએસ (જનરલ સર્જરી), એમસીએચ (પી..

અનુભવ : 15 વર્ષ
વિશેષતા : પ્લાસ્ટિક સર્જરી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-અલવરપેટ
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ
બુક નિમણૂક

ધલપથી સદાચરણ ડૉ

એમબીબીએસ, એમએસ, એમસીએચ..

અનુભવ : 20 વર્ષ
વિશેષતા : એન્ડોક્રિનોલોજી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ - શુક્ર : સાંજે 2:00 થી સાંજે 3:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડો.વસીમ અહેમદ

MBBS, PG ડીપ. ફેમિલી મેડિસિન, ..

અનુભવ : 10 વર્ષ
વિશેષતા : વૃદ્ધ દવા
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ, બુધ, શુક્ર : સાંજે 5:30 થી સાંજે 7:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડૉ મોહમ્મદ ફૈઝલ અયુબ

MBBS,DNB,MRCS,DMaS,Mch..

અનુભવ : 16 વર્ષ
વિશેષતા : એન્ડોક્રિનોલોજી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : ક Callલ પર
બુક નિમણૂક

ડો.વી.જે.નિરંજના ભારતી

MBBS, MS (ENT)..

અનુભવ : 11 વર્ષ
વિશેષતા : ENT, હેડ અને નેક સર્જરી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 10:00 થી 11:00 AM
બુક નિમણૂક

ડૉ.સુલ્તાના નસીમા બાનુ એન.એન

MBBS, MS, DNB, FMAS..

અનુભવ : 7 વર્ષ
વિશેષતા : પ્રસૂતિશાસ્ત્ર અને સ્ત્રીરોગવિજ્ઞાન
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 8:30 - સવારે 10:00
બુક નિમણૂક

ડો. પી. મોહન

એમબીબીએસ, એમએસ (જનરલ સર્જ), એમસીએચ (પેડ..

અનુભવ : 33 વર્ષ
વિશેષતા : બાળરોગ સર્જરી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-અલવરપેટ
સમય : સોમ - શુક્ર : સાંજે 7:00 થી સાંજે 8:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડો.બાબુ ઈઝુમલાઈ

MBBS, MD, DM, FNB..

અનુભવ : 20 વર્ષ
વિશેષતા : કાર્ડિયોલોજી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ - શનિ : બપોરે 1:00 થી 2:00 PM
બુક નિમણૂક

દીપિકા જેરોમે ડૉ

BDS..

અનુભવ : 16 વર્ષ
વિશેષતા : ડેન્ટલ અને મેક્સિલોફેસિયલ સર્જરી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 9:30 થી બપોરે 5:00 સુધી
બુક નિમણૂક

અરુમુગમ સુબ્રમણિયમ ડૉ

એમબીબીએસ, એમએસ (ઓર્થો), ડી. ઓર્થો, એમસી..

અનુભવ : 26 વર્ષ
વિશેષતા : વિકલાંગવિજ્ઞાન
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : મંગળ, ગુરુ: સાંજે 2:00 થી 4:00 PM
બુક નિમણૂક

ડૉ.સેલ્વી રાધાકૃષ્ણન

MBBS, FRCS, PG ડિપ્લોમા..

અનુભવ : 28 વર્ષ
વિશેષતા : જનરલ સર્જરી, લેપ્રોસ્કોપી અને મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-અલવરપેટ
સમય : સોમ-શનિ: કૉલ પર
બુક નિમણૂક

ડો.રાજકુમાર કે

MBBS, DNB..

અનુભવ : 15 વર્ષ
વિશેષતા : પલ્મોનોલોજી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : NA
બુક નિમણૂક

ડૉ. પ્રિયા બિસ્વકુમાર

MBBS, DNB (PAED), MNAMS..

અનુભવ : 24 વર્ષ
વિશેષતા : બાળરોગ અને નિયોનેટોલોજી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ - શુક્ર : સાંજે 5:00 થી સાંજે 6:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડો. શેરીન સારાહ લિસેન્ડર

MBBS, MD(એનેસ્થેસિયોલોજી, ક્રિટી..

અનુભવ : 10 વર્ષ
વિશેષતા : પેઇન મેનેજમેન્ટ
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ - રવિ : સવારે 7:00 થી સવારે 9:00 | 4:00 PM થી 8:00 PM
બુક નિમણૂક

પ્રભુ ડોસ ડો

MBMS, M.Ch, FIAGES, FMAS, F..

અનુભવ : 17 વર્ષ
વિશેષતા : બારીઆટ્રિક સર્જરી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ
બુક નિમણૂક

રાજા તિરુપતિ ડૉ

MBBS, ડિપ્લોમા ઇન ઓર્થોપેડિક્સ..

અનુભવ : 33 વર્ષ
વિશેષતા : પગ અને પગની ઘૂંટી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ - શનિ : બપોરે 3:00 થી 4:00 PM
બુક નિમણૂક

ડો.નેહા શાહ

MBBS, MS..

અનુભવ : 24 વર્ષ
વિશેષતા : બારીઆટ્રિક સર્જરી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ
બુક નિમણૂક

ડૉ કાર્તિક કૈલાશ

MBBS,..

અનુભવ : 38 વર્ષ
વિશેષતા : ઓર્થોપેડિક સર્જન/ઓર્થોપેડિક્સ/સ્પાઈન મેનેજમેન્ટ
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ, બુધ, શુક્ર : સાંજે 5:30 થી સાંજે 8:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડો.મધુમિધા કે

MBBS, MD..

અનુભવ : 14 વર્ષ
વિશેષતા : આંતરિક દવા
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 9:00 થી બપોરે 1:00 સુધી
બુક નિમણૂક
નિમણૂકબુક નિમણૂક