એપોલો સ્પેક્ટ્રા

ડોક્ટર શોધો

ડૉ.સંજીવ ડાંગ

MBBS, MS (ENT)..

અનુભવ : 36 વર્ષ
વિશેષતા : ENT, હેડ અને નેક સર્જરી
સ્થાન : દિલ્હી-કરોલ બાગ
સમય : સોમ-શનિઃ સવારે 9:00 થી સવારે 11:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડો.લોહીથ યુ

MBBS, MS, DNB (સર્ગ ગેસ્ટ્રો), એફ.

અનુભવ : 16 વર્ષ
વિશેષતા : ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજી
સ્થાન : બેંગ્લોર-કોરામંગલા
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ
બુક નિમણૂક

ડો.દશારી પ્રસાદ રાવ

MBBS,MS,M.Ch..

અનુભવ : 51 વર્ષ
વિશેષતા : ઇન્ટરવેન્શનલ અને કાર્ડિયોથોરાસિક સર્જરી
સ્થાન : હૈદરાબાદ-અમીરપેટ
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 9:00 થી બપોરે 06:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડો.રાજીવ નાંગિયા

MBBS, MS (ENT)..

અનુભવ : 31 વર્ષ
વિશેષતા : ENT, હેડ અને નેક સર્જરી
સ્થાન : દિલ્હી-કરોલ બાગ
સમય : મંગળ, શનિ: સવારે 12:00 થી બપોરે 2:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડૉ.સંદીપ અરોરા

MBBS, MD (ત્વચારશાસ્ત્ર)..

અનુભવ : 27 વર્ષ
વિશેષતા : ત્વચારોગવિજ્ઞાન
સ્થાન : દિલ્હી-ચિરાગ એન્ક્લેવ
સમય : સોમ - શનિ : બપોરે 12:00 થી 2:00 PM
બુક નિમણૂક

ડૉ.નવીન ચંદર રેડ્ડી માર્થા

MBBS, D'Ortho, DNB..

અનુભવ : 12 વર્ષ
વિશેષતા : ઓર્થોપેડિક્સ અને ટ્રોમા
સ્થાન : હૈદરાબાદ-અમીરપેટ
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 9:00 થી બપોરે 04:00 સુધી
બુક નિમણૂક

રાકેશકુમાર ડો

એમએસ (ઓર્થો), એમસીએચ (ઓર્થો)..

અનુભવ : 16 વર્ષ
વિશેષતા : વિકલાંગવિજ્ઞાન
સ્થાન : દિલ્હી-કરોલ બાગ
સમય : સોમ - બુધ, શુક્ર, શનિ: બપોરે 3:00 PM થી 5:00 PM
બુક નિમણૂક

કિરણ માચા ડો

MBBS, પોસ્ટ સેકન્ડરી ડિપ્લોમા..

અનુભવ : 12 વર્ષ
વિશેષતા : આંતરિક દવા
સ્થાન : હૈદરાબાદ-અમીરપેટ
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 10:00 થી બપોરે 02:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડૉ.ગૌરવ ખેરા

MBBS, ડિપ્લોમા ઇન ઓર્થોપેડિક્સ,..

અનુભવ : 22 વર્ષ
વિશેષતા : વિકલાંગવિજ્ઞાન
સ્થાન : દિલ્હી-કરોલ બાગ
સમય : મંગળ, ગુરુ: સાંજે 12:00 થી 4:00 PM
બુક નિમણૂક

પીજી સુંદરરામન ડૉ

MBBS, MD, DM..

અનુભવ : 38 વર્ષ
વિશેષતા : એન્ડોક્રિનોલોજી
સ્થાન : ચેન્નાઈ-એમઆરસી નગર
સમય : શનિ: સવારે 10:30 થી 11:30 સુધી
બુક નિમણૂક

ડૉ. આર. રાજુ

એમબીબીએસ, એમએસ, એમસીએચ (યુરોલોજી)..

અનુભવ : 14 વર્ષ
વિશેષતા : મૂત્ર વિજ્ઞાન
સ્થાન : બેંગ્લોર-કોરામંગલા
સમય : મંગળ, ગુરુ, શનિ: 10:00 AM થી 3:30 PM
બુક નિમણૂક

રવિશંકર દાલમિયા ડો

MBBS, MD, DM (કાર્ડિયોલોજી), FA..

અનુભવ : 22 વર્ષ
વિશેષતા : કાર્ડિયોલોજી
સ્થાન : ગ્વાલિયર-વિકાસ નગર
સમય : સોમ-શનિ: કૉલ પર
બુક નિમણૂક

શિવાની સભરવાલ ડો

MBBS, MS..

અનુભવ : 12 વર્ષ
વિશેષતા : પ્રસૂતિશાસ્ત્ર અને સ્ત્રીરોગવિજ્ઞાન
સ્થાન : દિલ્હી-કરોલ બાગ
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 10:00 થી બપોરે 1:00 સુધી
બુક નિમણૂક

અપરાજિતા મુન્દ્રાના ડો

MBBS, MS (ENT), DNB..

અનુભવ : 12 વર્ષ
વિશેષતા : ઇએનટી
સ્થાન : દિલ્હી-ચિરાગ એન્ક્લેવ
સમય : મંગળ, આમ, શનિ: સાંજે 4:00 થી 6:00 PM
બુક નિમણૂક

ડો. લિંગારાજુ એ.પી

MBBS, MS..

અનુભવ : 18 વર્ષ
વિશેષતા : વિકલાંગવિજ્ઞાન
સ્થાન : બેંગ્લોર-કોરામંગલા
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ પર ઉપલબ્ધ
બુક નિમણૂક

નિકુંજ બંસલ ડો

MBBS,MS,FNB..

અનુભવ : 14 વર્ષ
વિશેષતા : જનરલ સર્જરી, લેપ્રોસ્કોપી અને મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી
સ્થાન : દિલ્હી-કરોલ બાગ
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 10:00 થી બપોરે 2:00 સુધી
બુક નિમણૂક

ડો.આશિષકુમાર મિશ્રા

MPT (ઓર્થો)..

અનુભવ : 22 વર્ષ
વિશેષતા : ફિઝીયોથેરાપી અને પુનર્વસન
સ્થાન : કાનપુર-ચુન્ની ગંજ
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 11:00 થી બપોરે 5:00 સુધી
બુક નિમણૂક

પ્રિયંકા સિંહે ડૉ

MBBS, MD..

અનુભવ : 10 વર્ષ
વિશેષતા : મનોચિકિત્સા
સ્થાન : કાનપુર-ચુન્ની ગંજ
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ
બુક નિમણૂક

ડો.મિની જૈન

MBBS, MD (સાયકિયાટ્રી)..

અનુભવ : 11 વર્ષ
વિશેષતા : મનોચિકિત્સા
સ્થાન : દિલ્હી-ચિરાગ એન્ક્લેવ
સમય : સોમ, બુધ, શુક્ર : બપોરે 3:00 થી 6:00 PM
બુક નિમણૂક

ડૉ. દિક્ષિત કે.આર. ઠાકુર

MBBS, DNB, IDCCM, FSM, EDARM ..

અનુભવ : 12 વર્ષ
વિશેષતા : ક્રિટિકલ કેર/પલ્મોનોલોજી
સ્થાન : દિલ્હી-ચિરાગ એન્ક્લેવ
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 10:00 થી બપોરે 3:00 સુધી
બુક નિમણૂક
નિમણૂકબુક નિમણૂક