એપોલો સ્પેક્ટ્રા

રાકેશકુમાર ડો

MS (ઓર્થો), M.Ch (ઓર્થો)

અનુભવ : 16 વર્ષ
વિશેષતા : વિકલાંગવિજ્ઞાન
સ્થાન : દિલ્હી-કરોલ બાગ
સમય : સોમ - બુધ, શુક્ર, શનિ: બપોરે 3:00 PM થી 5:00 PM
રાકેશકુમાર ડો

MS (ઓર્થો), M.Ch (ઓર્થો)

અનુભવ : 16 વર્ષ
વિશેષતા : વિકલાંગવિજ્ઞાન
સ્થાન : દિલ્હી, કરોલ બાગ
સમય : સોમ - બુધ, શુક્ર, શનિ: બપોરે 3:00 PM થી 5:00 PM
ડૉક્ટર માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • એમબીબીએસ - લખનઉ યુનિવર્સિટી, 2000
  • એમએસ - ઓર્થોપેડિક્સ - લખનૌ યુનિવર્સિટી, 2005

પ્રશંસાપત્રો
શ્રી લોકેશ

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, કોરમંગલા.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ડો.રાકેશ કુમાર ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડૉ. રાકેશ કુમાર એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, દિલ્હી-કરોલ બાગમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે

હું ડૉ. રાકેશ કુમારની એપોઇન્ટમેન્ટ કેવી રીતે લઈ શકું?

તમે કૉલ કરીને ડૉ. રાકેશ કુમારની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો 1-860-500-2244 અથવા વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અથવા હોસ્પિટલમાં જઈને.

દર્દીઓ ડૉ. રાકેશ કુમારની મુલાકાત કેમ લે છે?

દર્દીઓ ઓર્થોપેડિક્સ અને વધુ માટે ડૉ. રાકેશ કુમારની મુલાકાત લે છે...

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક