એપોલો સ્પેક્ટ્રા

ડો.દશારી પ્રસાદ રાવ

MBBS,MS,M.Ch

અનુભવ : 51 વર્ષ
વિશેષતા : ઇન્ટરવેન્શનલ અને કાર્ડિયોથોરાસિક સર્જરી
સ્થાન : હૈદરાબાદ-અમીરપેટ
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 9:00 થી બપોરે 06:00 સુધી
ડો.દશારી પ્રસાદ રાવ

MBBS,MS,M.Ch

અનુભવ : 51 વર્ષ
વિશેષતા : ઇન્ટરવેન્શનલ અને કાર્ડિયોથોરાસિક સર્જરી
સ્થાન : હૈદરાબાદ, અમીરપેટ
સમય : સોમ - શનિ : સવારે 9:00 થી બપોરે 06:00 સુધી
ડૉક્ટર માહિતી

તેમણે ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ, નવી દિલ્હીમાંથી વર્ષ 1979માં એમસીએચ કર્યું. તેમણે એનઆરઆઈ મેડિકલ કોલેજ, ગુંટુરમાંથી વર્ષ 1972માં એમબીબીએસ પૂર્ણ કર્યું. તેમણે ગુંટુરની એનઆરઆઈ મેડિકલ કોલેજમાંથી વર્ષ 1976માં એમએસ પણ કર્યું છે.

ડૉ. દાસારી પ્રસાદ રાવ તેમના વિશેષતાના ક્ષેત્રમાં અનુભવી, કુશળ અને પુરસ્કૃત ડૉક્ટર છે. ડો. દાસારી પ્રસાદ રાવને કોરોનરી બાયપાસ સર્જરી, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન, NIMS માં પ્રથમ હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન, NIMS ખાતે આંધ્રપ્રદેશમાં પ્રથમ કોરોનરી બાયપાસ સર્જરીમાં રેડિયલ આર્ટરી ગ્રાફ્ટિંગ, પદ્મશ્રી, ભારત સરકાર તરફથી નાગરિક સન્માન એવોર્ડથી નવાજવામાં આવ્યા છે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • MBBS - NRI મેડિકલ કોલેજ 1972
 • MS - (જનરલ સર્જર) NRI મેડિકલ કોલેજ મે-05
 • એમ. ચ - (કાર્ડિયો થોરાસિક સર્જર) ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ 1979

વ્યવસાયિક સભ્યપદ

 • સભ્ય - કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર થોરાસિક સર્જનનું એસોસિએશન
 • શ્રી વેંકટેશ્વર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ એન્ડ યુનિવર્સિટી - તિરુપતિના એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડ મેમ્બર

સારવાર અને સેવાઓની નિપુણતા

 • એએસડી
 • વીએસડી
 • ટFફ
 • AV કેનાલ ખામીઓ
 • TAPVC
 • પીડીએ લિગેશન
 • એરોર્ટાના કો-આર્કટેશનનું સમારકામ
 • એમવી રિપેર/રિપ્લેસમેન્ટ
 • APR
 • ડીવીઆર
 • ટ્રિપલ વાલ્વ પ્રક્રિયાઓ
 • એરિથમિયા સર્જરી - MAZE પ્રક્રિયા
 • મલ્ટી વેસલ બાયપાસ
 • ઓન-પંપ CAB
 • ઓપીસીએબી
 • સંયુક્ત પ્રક્રિયાઓ- વાલ્વ બદલવા અથવા સમારકામ સાથે CABG
 • LV પુનઃસ્થાપન પ્રક્રિયા - Dor પ્રક્રિયા

પુરસ્કારો અને માન્યતાઓ

 • 2001માં પદ્મશ્રીથી સન્માનિત, ભારત સરકાર તરફથી નાગરિક સન્માન પુરસ્કાર
 • NIMS 1985માં આંધ્રપ્રદેશમાં પ્રથમ કોરોનરી બાયપાસ સર્જરી
 • NIMS માં પ્રથમ હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન - 2007
 • કોરોનરી બાયપાસ સર્જરીમાં રેડિયલ આર્ટરી ગ્રાફ્ટિંગ, 1994
 • NIMS, 2007માં પ્રથમ હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન
 • NIMS, 1985માં આંધ્રપ્રદેશમાં પ્રથમ કોરોનરી બાયપાસ સર્જરી
 • પદ્મશ્રી, ભારત સરકાર તરફથી નાગરિક સન્માન પુરસ્કાર, 2001 એનાયત

પ્રશંસાપત્રો
શ્રી લોકેશ

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, કોરમંગલા.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ડૉ. દશારી પ્રસાદ રાવ ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડો. દાસારી પ્રસાદ રાવ એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, હૈદરાબાદ-અમીરપેટમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે

હું ડૉ. દાસારી પ્રસાદ રાવની નિમણૂક કેવી રીતે લઈ શકું?

તમે કૉલ કરીને ડૉ. દાસારી પ્રસાદ રાવની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો 1-860-500-2244 અથવા વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અથવા હોસ્પિટલમાં જઈને.

દર્દીઓ શા માટે ડૉ. દાસારી પ્રસાદ રાવની મુલાકાત લે છે?

દર્દીઓ ઇન્ટરવેન્શનલ અને કાર્ડિયોથોરાસિક સર્જરી અને વધુ માટે ડૉ. દાસારી પ્રસાદ રાવની મુલાકાત લે છે...

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક