એપોલો સ્પેક્ટ્રા

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ્સ રીવા

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ્સ રીવા

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલો

રીવા, રતહારા

268/11 રીવા આરટીઓ ઓફિસ પાસે, રતહારા, રીવા, મધ્ય પ્રદેશ - 486003

કોલ 95980 50266

સ્થાનસ્થાન નકશો

સમય24 કલાક ખોલો

જેમ 97%

દર્દી સંતોષ સ્કોર

100 પથારીની ક્ષમતા સાથે, આ અત્યાધુનિક સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ વિશ્વ કક્ષાની તબીબી સેવાઓ અને વિશ્વની શ્રેષ્ઠ આરોગ્યસંભાળ વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓને એકસાથે લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. હોસ્પિટલ ઇએનટી, જનરલ અને લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી, ઓર્થોપેડિક્સ અને સ્પાઇન વગેરે સહિતની સર્જિકલ વિશેષતાઓની વિશાળ શ્રેણીમાં નિષ્ણાત સંભાળ પ્રદાન કરે છે. હોસ્પિટલમાં 4 અતિ-આધુનિક મોડ્યુલર ઓટી, અત્યાધુનિક પુનર્વસન એકમ, ઇન-હાઉસ ફાર્મસી, દર્દીઓના કુટુંબની રાહ જોવાનો વિસ્તાર અને ઘણું બધું.

સરળ ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્યસંભાળ ઓફર કરવાના એકલ-દિમાગના ઉદ્દેશ્ય સાથે, 100+ નિષ્ણાત સલાહકારો સહિત 50+ તબીબી વ્યાવસાયિકો આરોગ્યસંભાળ સેવાઓમાં એક નવું ધોરણ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ્સ રીવા

રીવા, રતહારા

હોસ્પિટલ બેનર

268/11 રીવા આરટીઓ ઓફિસ પાસે, રતહારા, રીવા, મધ્ય પ્રદેશ - 486003

કોલ95980 50266

સ્થાનસ્થાન નકશો

સમય24 કલાક ખોલો

જેમ %

દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.7)

અમારા વિશે

100 પથારીની ક્ષમતા સાથે, આ અત્યાધુનિક સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ વિશ્વ કક્ષાની તબીબી સેવાઓ અને વિશ્વની શ્રેષ્ઠ આરોગ્યસંભાળ વ્યવસ્થાપન પદ્ધતિઓને એકસાથે લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. હોસ્પિટલ ઇએનટી, જનરલ અને લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી, ઓર્થોપેડિક્સ અને સ્પાઇન વગેરે સહિતની સર્જિકલ વિશેષતાઓની વિશાળ શ્રેણીમાં નિષ્ણાત સંભાળ પ્રદાન કરે છે. હોસ્પિટલમાં 4 અતિ-આધુનિક મોડ્યુલર ઓટી, અત્યાધુનિક પુનર્વસન એકમ, ઇન-હાઉસ ફાર્મસી, દર્દીઓના કુટુંબની રાહ જોવાનો વિસ્તાર અને ઘણું બધું.

સરળ ગુણવત્તાયુક્ત આરોગ્યસંભાળ ઓફર કરવાના એકલ-દિમાગના ઉદ્દેશ્ય સાથે, 100+ નિષ્ણાત સલાહકારો સહિત 50+ તબીબી વ્યાવસાયિકો આરોગ્યસંભાળ સેવાઓમાં એક નવું ધોરણ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

નિમણૂકબુક નિમણૂક