એપોલો સ્પેક્ટ્રા

ડો.રાજીવ નાંગિયા

MBBS, MS (ENT)

અનુભવ : 31 વર્ષ
વિશેષતા : ENT, હેડ અને નેક સર્જરી
સ્થાન : દિલ્હી-કરોલ બાગ
સમય : મંગળ, શનિ: સવારે 12:00 થી બપોરે 2:00 સુધી
ડો.રાજીવ નાંગિયા

MBBS, MS (ENT)

અનુભવ : 31 વર્ષ
વિશેષતા : ENT, હેડ અને નેક સર્જરી
સ્થાન : દિલ્હી, કરોલ બાગ
સમય : મંગળ, શનિ: સવારે 12:00 થી બપોરે 2:00 સુધી
ડૉક્ટર માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • MS (ENT) - મેડિકલ કોલેજ રોહતક, 1990.
 • MBBS - મેડિકલ કોલેજ, રોહતક, 1986.

સારવાર અને સેવાઓની નિપુણતા

 • પુનઃરચનાત્મક મધ્ય કાનની સર્જરી.
 • રાઇનોપ્લાસ્ટી.
 • કંઠસ્થાનની માઇક્રોસર્જરી.
 • નસકોરા માટે સર્જરી.
 • કાર્યાત્મક એન્ડોસ્કોપિક સાઇનસ સર્જરી - FESS.
 • હેડ એન્ડ નેક ટ્યુમર/કેન્સર સર્જરી.
 • શ્રવણ સહાય ફિટિંગ.
 • કાનની માઇક્રો સર્જરી.
 • કાનનું મીણ (સેર્યુમેન) દૂર કરવું.
 • માથા અને ગરદનનો દુખાવો.
 • આંખ-કાન-નાક અને ગળામાં વિદેશી શરીર.
 • લેરીન્ગોસ્કોપી.
 • ટિનીટસ મૂલ્યાંકન/વ્યવસ્થાપન.
 • વર્ટિગો/ચક્કર, અનુનાસિક એન્ડોસ્કોપી.
 • અવરોધક સ્લીપ એપનિયા, એડેનોટોન્સિલેક્ટોમી.

વ્યવસાયિક સભ્યપદ

 • ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA)
 • દિલ્હી મેડિકલ એસોસિએશન (DMA)
 • દિલ્હી ઓપ્થેલ્મોલોજિકલ સોસાયટી (DOS)
 • દિલ્હી અને ઓલ ઈન્ડિયાના ઓટોલેરીંગોલોજિસ્ટ્સનું સંગઠન

પ્રશંસાપત્રો
શ્રી લોકેશ

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, કોરમંગલા.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ડો.રાજીવ નાંગિયા ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડૉ. રાજીવ નાંગિયા એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, દિલ્હી-કરોલ બાગમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે

હું ડૉ. રાજીવ નાંગિયાની એપોઇન્ટમેન્ટ કેવી રીતે લઈ શકું?

તમે કૉલ કરીને ડૉ. રાજીવ નાંગિયાની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો 1-860-500-2244 અથવા વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અથવા હોસ્પિટલમાં જઈને.

દર્દીઓ શા માટે ડો. રાજીવ નાંગિયાની મુલાકાત લે છે?

દર્દીઓ ઇએનટી, હેડ અને નેક સર્જરી અને વધુ માટે ડૉ. રાજીવ નાંગિયાની મુલાકાત લે છે...

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક