એપોલો સ્પેક્ટ્રા

એક હોસ્પિટલ શોધો

કોરમંગલા, બેંગ્લોરમાં મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
બેંગ્લોર - કોરમંગલા

143, 1લી ક્રોસ, નાગાર્જુન હોટેલ પાસે, 5મો બ્લોક, કોરમંગલા, બેંગલુરુ, કર્ણાટક 560034

સ્થાન નકશો
દરરોજ 8:00 AM - 8:00 PM

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)
કાર્ડ છબી કેપ
બેંગ્લોર - કોરમંગલા

143, 1લી ક્રોસ, નાગાર્જુન હોટેલ પાસે, 5મો બ્લોક, કોરમંગલા, બેંગલુરુ, કર્ણાટક 560034

08448440991

દરરોજ 8:00 AM - 8:00 PM

24 કલાક ખોલો

95% દર્દી સંતોષ સ્કોર

GOOGLE સમીક્ષાઓ

(4.5)

અમારા શહેરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક