એપોલો સ્પેક્ટ્રા

ડૉ.સંદીપ કટિયાર

DNB (શ્વસન દવા), MNAMS, MNCCP

અનુભવ : 9 વર્ષ
વિશેષતા : પલ્મોનોલોજી
સ્થાન : કાનપુર-ચુન્ની ગંજ
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ
ડૉ.સંદીપ કટિયાર

DNB (શ્વસન દવા), MNAMS, MNCCP

અનુભવ : 9 વર્ષ
વિશેષતા : પલ્મોનોલોજી
સ્થાન : કાનપુર, ચુન્ની ગંજ
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ
ડૉક્ટર માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • DNB (શ્વસન દવા),
 • એમ.એન.એમ.એસ.,
 • MNCCP

સારવાર અને સેવાઓની નિપુણતા

 • થોરાકોસ્કોપી,
 • TBNA સહિત બ્રોન્કોસ્કોપી,
 • TBLB, ફેફસાની બાયોપ્સી,
 • ફેફસાનું કેન્સર,
 • આઈસીયુ કેર

તાલીમ અને કોન્ફરન્સ

 • ICD: વોશિંગ્ટન, જર્મની, એથેન્સ, ગ્રીસ.
 • બ્રોન્કોસ્કોપી: લંડન, ઑસ્ટ્રિયા, સ્પેન.
 • ATS: ટેક્સાસ, યુએસએ

પ્રશંસાપત્રો
શ્રી લોકેશ

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, કોરમંગલા.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ડૉ.સંદીપ કટિયાર ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડૉ. સંદીપ કટિયાર એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, કાનપુર-ચુન્ની ગંજમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે

હું ડૉ. સંદીપ કટિયારની એપોઇન્ટમેન્ટ કેવી રીતે લઈ શકું?

તમે ફોન કરીને ડૉ.સંદીપ કટિયારની એપોઇન્ટમેન્ટ લઇ શકો છો 1-860-500-2244 અથવા વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અથવા હોસ્પિટલમાં જઈને.

દર્દીઓ શા માટે ડો.સંદીપ કટિયારની મુલાકાત લે છે?

દર્દીઓ પલ્મોનોલોજી અને વધુ માટે ડૉ. સંદીપ કટિયારની મુલાકાત લે છે...

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક