એપોલો સ્પેક્ટ્રા
બિભુ દાસ

મારું નામ બિભુ દાસ છે અને મારા મિત્ર દ્વારા મને ડૉ. શ્રીધર રેડ્ડીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. મારી પ્રોસ્ટેટેક્ટોમી હતી અને ડૉ. રેડ્ડી અત્યંત મદદરૂપ અને સમજદાર હતા. હું સેવાઓથી અત્યંત સંતુષ્ટ છું. હું ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ ગયો છું અને મને કોઈ જટિલતાઓનો અનુભવ થયો નથી. સ્ટાફ દયાળુ અને મદદગાર છે અને રૂમ ખૂબ જ સ્વચ્છ છે. હું ચોક્કસપણે મારા બધા મિત્રો અને પરિવારના સભ્યોને Apollo Spectra ની ભલામણ કરીશ.

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક