એપોલો સ્પેક્ટ્રા

ડો.એ.એસ.પ્રકાશ

MBBS, DSM (ગેસ્ટ્રો)

અનુભવ : 24 વર્ષ
વિશેષતા : જનરલ સર્જરી, લેપ્રોસ્કોપી અને મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી
સ્થાન : બેંગ્લોર-કોરામંગલા
સમય : સોમ-શનિઃ સવારે 9:00 થી સવારે 10:00 સુધી
ડો.એ.એસ.પ્રકાશ

MBBS, DSM (ગેસ્ટ્રો)

અનુભવ : 24 વર્ષ
વિશેષતા : જનરલ સર્જરી, લેપ્રોસ્કોપી અને મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી
સ્થાન : બેંગ્લોર, કોરમંગલા
સમય : સોમ-શનિઃ સવારે 9:00 થી સવારે 10:00 સુધી
ડૉક્ટર માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • MBBS - મહાદેવપ્પા રામપુરે મેડિકલ કોલેજ, ગુલબર્ગા
  • MS - જનરલ સર્જરી

સારવાર અને સેવાઓની નિપુણતા

  • તમામ મોટી શસ્ત્રક્રિયાઓ કરવા અને પરામર્શ આપવો અને ઓપરેશન પહેલા અને પછીના સંચાલનની પણ કાળજી લેવી.

પ્રશંસાપત્રો
શ્રી લોકેશ

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, કોરમંગલા.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ડૉ. એ.એસ. પ્રકાશ ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડૉ. એ.એસ. પ્રકાશ એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, બેંગ્લોર-કોરામંગલામાં પ્રેક્ટિસ કરે છે

હું ડૉ. એ.એસ. પ્રકાશની એપોઇન્ટમેન્ટ કેવી રીતે લઈ શકું?

તમે કૉલ કરીને ડૉ. એ.એસ. પ્રકાશની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો 1-860-500-2244 અથવા વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અથવા હોસ્પિટલમાં જઈને.

દર્દીઓ શા માટે ડૉ. એ.એસ. પ્રકાશની મુલાકાત લે છે?

દર્દીઓ જનરલ સર્જરી, લેપ્રોસ્કોપી અને મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી અને વધુ માટે ડૉ. એ.એસ. પ્રકાશની મુલાકાત લે છે...

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક