એપોલો સ્પેક્ટ્રા

ડો.આલોક પાંડે

એમબીબીએસ, એમએસ (ઓર્થો), ડીએનબી

અનુભવ : 12 વર્ષ
વિશેષતા : વિકલાંગવિજ્ઞાન
સ્થાન : મુંબઈ-તારદેવ
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ
ડો.આલોક પાંડે

એમબીબીએસ, એમએસ (ઓર્થો), ડીએનબી

અનુભવ : 12 વર્ષ
વિશેષતા : વિકલાંગવિજ્ઞાન
સ્થાન : મુંબઈ, તારદેવ
સમય : અગાઉની એપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા ઉપલબ્ધ
ડૉક્ટર માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • MBBS - તેર્ના હોસ્પિટલ, 2005
  • એમએસ - ઓર્થોપેડિક્સ - લોકમાન્ય તિલક મ્યુનિસિપલ મેડિકલ કોલેજ, સાયન, મુંબઈ, 2010

સારવાર અને નિપુણતા

  • ઓર્થોપેડિસ્ટ

પ્રશંસાપત્રો
શ્રી લોકેશ

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, કોરમંગલા.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ડૉ. આલોક પાંડે ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડૉ. આલોક પાંડે એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, મુંબઈ-તારદેવમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે

હું ડૉ. આલોક પાંડેની એપોઇન્ટમેન્ટ કેવી રીતે લઈ શકું?

તમે કૉલ કરીને ડૉ. આલોક પાંડેની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો 1-860-500-2244 અથવા વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અથવા હોસ્પિટલમાં જઈને.

દર્દીઓ શા માટે ડૉ. આલોક પાંડેની મુલાકાત લે છે?

દર્દીઓ ઓર્થોપેડિક્સ અને વધુ માટે ડૉ. આલોક પાંડેની મુલાકાત લે છે...

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક