એપોલો સ્પેક્ટ્રા
દેવિન્દર સિંહ

મારું નામ દેવિન્દર સિંહ છે અને મને એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ વિશે ડૉ. નવીન દ્વારા જાણ થઈ. મને અહીં નાકની સારવાર મળી હતી અને હોસ્પિટલ દ્વારા આપવામાં આવતી અદ્ભુત સેવાઓથી હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો હતો. અહીંના ડોકટરો અને નર્સો બધા સારા અને નમ્ર છે. હું ચોક્કસ અન્ય લોકોને એપોલો સ્પેક્ટ્રાની ભલામણ કરીશ!

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક