એપોલો સ્પેક્ટ્રા
અનાદ મોહમ્મદ

હું અનદ મોહમ્મદ હમુદ છું અને હું ઓમાનની સલ્તનતમાંથી આવું છું. મેં એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, કૈલાશ કોલોની ખાતે ડાબા વેરીકોસેલની સારવાર કરાવી હતી અને ડૉ. વિનીત મલ્હોત્રા દ્વારા સારવાર કરવામાં આવી હતી. એપોલો સ્પેક્ટ્રા ખૂબ જ મદદગાર અને દયાળુ સ્ટાફ સાથેની એક મહાન હોસ્પિટલ છે. હું અહીં મારા અનુભવથી સંપૂર્ણ રીતે સંતુષ્ટ છું. આભાર

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક