એપોલો સ્પેક્ટ્રા
અમરસિંહ

એપોલો સ્પેક્ટ્રામાં આ મારી પ્રથમ વખત છે. રૂમ ઘર જેવો જ દેખાતો હતો, સારી રીતે રાખવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે કોઈ પરિચર ન હતું ત્યારે પણ મને ક્યારેય એવું લાગ્યું નથી કે હું એકલો છું. પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ ઉત્તમ હતી અને હાઉસકીપિંગ સ્ટાફ ખાસ કરીને સચેત હતો. હોસ્પિટલ દ્વારા આપવામાં આવતું ભોજન ઘરેલું હતું અને તે સમયસર અને ગરમ પીરસવામાં આવ્યું હતું. એકંદરે, તે એક અદ્ભુત અનુભવ હતો. બધું માટે આભાર. ખૂબ ભલામણ.

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક