એપોલો સ્પેક્ટ્રા
આબાન અહમદ ખાન

 ગઈકાલે મારા પુત્રની એપોલો સ્પેક્ટ્રા કૈલાશ કોલોનીમાં સર્જરી કરાવવાની હતી. તેમના સ્પેશિયાલિટી ડૉક્ટર ડૉ. અમીત કિશોર હતા, જેઓ શ્રેષ્ઠ ડૉક્ટરો પૈકીના એક છે જેમને હું મળ્યો છું. એપોલો સ્પેક્ટ્રામાં અમારો અનુભવ એકદમ શાનદાર હતો. રૂમ, કોરિડોર અને વોશરૂમ સારી રીતે જાળવવામાં આવ્યા હતા અને ખૂબ જ સ્વચ્છ હતા. Apollo નો સંપૂર્ણ સ્ટાફ તમારી સારી સંભાળ રાખે છે. તેઓ બધા ખૂબ જ નમ્ર હતા અને હંમેશા મદદ કરવા તૈયાર હતા. તેઓ એટલા મૈત્રીપૂર્ણ હતા કે તે તમને આવા સમયે આત્મવિશ્વાસ આપે છે. હું મારા બધા પરિવાર અને મિત્રોને સારવાર માટે માત્ર એપોલો સ્પેક્ટ્રા અને ડૉ. કિશોરની ભલામણ કરીશ.

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક