એપોલો સ્પેક્ટ્રા

ડો.ઉષા મહેશ્વરી

એમ.બી.બી.એસ., એમ.એસ.

અનુભવ : 27 વર્ષ
વિશેષતા : જનરલ સર્જરી, લેપ્રોસ્કોપી અને મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી
સ્થાન : દિલ્હી-ચિરાગ એન્ક્લેવ
સમય : સોમ, બુધ, શુક્ર : 10:00 AM થી 12:00 PM
ડો.ઉષા મહેશ્વરી

એમ.બી.બી.એસ., એમ.એસ.

અનુભવ : 27 વર્ષ
વિશેષતા : જનરલ સર્જરી, લેપ્રોસ્કોપી અને મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી
સ્થાન : દિલ્હી, ચિરાગ એન્ક્લેવ
સમય : સોમ, બુધ, શુક્ર : 10:00 AM થી 12:00 PM
ડૉક્ટર માહિતી

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • MBBS - આરજી કાર મેડિકલ કોલેજ, કોલકાતા (WB)
  • MS - GSVM મેડિકલ કોલેજ કાનપુર (UP)

 સારવાર અને સેવાઓની નિપુણતા

  • અન્ય શસ્ત્રક્રિયાઓ સિવાય લેપ્રોસ્કોપિક, ઇન્ગ્યુનલ હર્નિઆસ, હાઇડ્રોલિસિસ અને હેમોરહોઇડ્સ.

 વ્યવસાયિક સભ્યપદ

  • ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન (IMA)
  • દિલ્હી મેડિકલ એસોસિએશન (DMA)

પ્રશંસાપત્રો
શ્રી લોકેશ

એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, કોરમંગલા.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

ડો.ઉષા મહેશ્વરી ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરે છે?

ડૉ. ઉષા મહેશ્વરી એપોલો સ્પેક્ટ્રા હોસ્પિટલ, દિલ્હી-ચિરાગ એન્ક્લેવમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે

હું ડૉ. ઉષા મહેશ્વરીની એપોઇન્ટમેન્ટ કેવી રીતે લઈ શકું?

તમે કૉલ કરીને ડૉ. ઉષા મહેશ્વરીની એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ શકો છો 1-860-500-2244 અથવા વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અથવા હોસ્પિટલમાં જઈને.

દર્દીઓ ડો. ઉષા મહેશ્વરીની મુલાકાત કેમ લે છે?

દર્દીઓ જનરલ સર્જરી, લેપ્રોસ્કોપી અને મિનિમલ એક્સેસ સર્જરી અને વધુ માટે ડો. ઉષા મહેશ્વરીની મુલાકાત લે છે...

નિમણૂંક બુક કરો

નિમણૂકબુક નિમણૂક